Idenet -
Main menu

Säkerhetskopiering

Backup as a Service

Med säkerhetskopiering från Idenet överförs ditt företags data krypterat varje natt till vårt högsäkerhetsdatacenter i Kista där det förvaras skyddat av starka krypteringsalgoritmer. Vi klarar både vanliga filer samt databaser som SQL Server och Exchange (kallas internt för Jet). Vi övervakar dygnet runt och verifierar att din data ligger tryggt och du kan när som helst få åtkomst till din data - både enstaka filer som sänds via mejl eller snabb återställning av kompletta servrars data där mängden data gör att flytt sker med hjälp av kurir.

Vi skiljer på säkerhetskopiering och arikivering. Säkerhetskopiering innebär att du sannolikt vill ha den senaste kopian av ett dokument eller en hel katalog. Återskapande av säkerhetskopior ska dessutom ske direkt utan dröjsmål. Arkivering å andra sidan innebär att du vill spara kopior av dina data under lång tid för att sedan kunna ta fram önskad version (år). Återläsning av arkiv får gärna ta lite extra tid men du vill vara säker på att dina arkivkopior är återläsningsbara.

Om våra system detekterar någon typ av fel går ett larm och vårt Supportcenter påbörjar omgående felavhjälpning. De största problemen med bandbaserad traditionell säkerhetskopiering är att det är svårt - för att inte säga omöjligt - att veta om lösningen fungerar och det krävs goda processer för bandrotation och regelbundna återläsningstester för att kunna sova tryggt om natten. Allt det här kommer till en stor kostnad där inköpet av hårdvara, mjukvara och band kanske är den minsta posten. Vår erfarenhet är dessutom att många företag som investerar i säkerhetskopiering ändå har dåligt fungerande lösningar. Fortfarande finner vi sk "brandsäkra skåp" i företags datarum! Det är många gånger dessutom någonting som en företagsledning inte känner till, vilket gör att risken för företagets fortlevnad i händelse av brand eller liknande är okänd.

Oavsett om våra kunder väljer våra tjänster eller någon annan leverantör så är det klokt att överge bandbaserade bandstationer! Kassettbanden i våra privata liv är borta sedan länge och nu är tiden kommen även för våra datahallar.

Vår säkerhetskopieringstjänst är en stor succé och allt fler väljer att anlita oss vilket innebär att fler bandstationer i Sverige utrangeras.

Självklart kan du utvärdera tjänsten under en tidsbegränsad period.


Kom i kontakt