Idenet -
Main menu

 

Serverövervakning


Serverövervakning – Azure eller annan plats

Låt oss ta hand om övervakning, säkerhetsuppdatering och administration av dina servrar i Microsoft Azure (eller något annat datacenter). Många företag har idag manuella rutiner för att kontrollera sina servrars händelseloggar, något som kräver stora resurser från IT-avdelningen (samtidigt som det är sårbart). Med vår serverövervakning stäms automatiskt tusentals parametrar av i realtid dygnet runt. Sedan analyseras dessa värden av våra kvalificerade servertekniker. I takt med att företag väljer att nyttja Azures IaaS även för affärskritiska servrar ökar kraven på driftsäkerhet vilket kräver ett kompetent team som övervakar i realtid och står redo att gripa in med incidenthantering när så krävs.

Vi kan i ett tidigt skede se om dina servrar inte svarar upp mot kraven på tillgänglighet eller säkerhet, och vid behov utför vi förebyggande åtgärder vilket minskar risken för oplanerade driftsavbrott. Vi analyserar inte bara akuta problem utan ser till trender och en mängd andra faktorer. Det gör att vi kan planera underhåll, uppgradering eller utbyte i god tid innan din verksamhet påverkas.

Vi arbetar med Microsofts övervakningsmjukvara samt Microsofts föreskrivna metoder för övervakning och underhåll. Detta i kombination med erfarenhet från många krävande kunder gör att vi kan garantera en trygg och kvalificerad serverövervakning.

Eftersom Microsofts produkter är föremål för många attackförsök är mängden uppdateringar stor och det krävs en stor arbetsbörda för att hålla alla sina servrar uppdaterade. Varje månad publicerar Microsoft säkerhetsuppdateringar och vi installerar dessa vid överenskommet servicefönster (planerat avbrott efter ordinarie arbetstid). De mer kritiska säkerhetsuppdateringarna som inte kan vänta till nästa schemalagda servicefönster installerar vi omgående efter överenskommelse med kunden.

Alla uppdateringar testas i vårt mjukvarulaboratorium, därefter på våra egna servrar och sedan uppdaterar vi våra kunders utrustning. Vår expertis kring trygghet i säkerhetsuppdateringsprocessen är mycket stor och våra kunder drabbas aldrig av problem. Dessutom är våra kunders IT-system i många fall affärskritiska - det innebär att oplanerat stillestånd riskerar att bli dyrt i form av pengar och förtroende.

Vår serverövervakning tar bort spänningen och ökar förutsättningarna för att våra kunders IT-system ska vara tillgängliga. Genom att kontinuerligt analysera hälsotillstånd så kan vi sätta in rätt medicin redan vid de första förkylningssymptomen istället för att influensa bryter ut!

En nyckel till hög tillgänglighet är att säkerhetsuppdatering och övrigt underhåll sker under noggrant planerade servicefönster. Tillsammans med våra kunder bokar vi upp servicefönster på tidpunkter så att de ligger efter arbetstid. Låt oss göra din miljö i Azure ännu mer pålitlig genom att du adderar vår tjänst Serverövervakning – det ger dig det bästa av två världar och gör att du kan sova gott om natten.


Kom i kontakt