Idenet -
Main menu 
I samtliga åtaganden från Idenet där servrar levereras från Idenets datacenter så ingår Idenets centrala brandväggstjänst (ingen särskild kostnad).

Men för kunder som vill ha en lokal brandvägg placerad hos dem, kan vi med brandvägg som tjänst (FaaS) ta ansvar för drift och tillhandahållande av brandvägg för placering hos kunden.

Då tar Idenet ansvar för brandväggens löpande uppdatering och hanterar incidenter vilket ger en trygg tillvaro.

Fyll i formuläret för att komma i kontakt och få en offert!