Idenet -
Main menu

Datainspektionen har fått en pålitlig och lyhörd leverantör

Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.

"Med Idenet har vi fått en pålitlig och lyhörd leverantör av en stabil och säker IT-plattform inför kommande utveckling av myndighetens IT-stöd."
- Mats Jönsson, Tf kanslichef


Utmaning

Datainspektionen behövde modernisera serverrum, nätverk, server- och lagringsmiljö.

Lösning

Hosted Private Cloud med Idenet som helhetsleverantör och teknisk expertis.

Effekt

En redundant IT-miljö, sänkta kostnader, förenklad administration och bättre kontroll över inköpen.