Idenet -
Main menu

Kustbevakningen logga

Kustbevakningen kan alltid lita på att informationen fungerar felfritt

Kustbevakningen har sedan länge arbetat med Idenet och har förnyat sin IT-infrastruktur. Nu står de väl rustade för framtiden med en mycket flexibel, skalbar och driftsäker miljö som ger Kustbevakningen full valfrihet framöver. 

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Dygnet runt, året om finns Kustvevakningen på plats längs hela Sveriges kust, där de räddar, hjälper, övervakar och motverkar brott.