Idenet -
Main menu

East Capital väljer Idenet som helhetsleverantör

East Capital, en kapitalförvaltare som är specialiserad inom frontier- och tillväxtmarknader, har valt Idenet som helhetsleverantör av serverdrift, support, klienthantering, distribution av standardapplikationer och FaaS (brandvägg).

CIO, East Capital”I valet av Idenet som leverantör har vi funnit den kombination av professionalitet, entreprenörsanda och nyfikenhet som vi själva eftersträvar. IT-tjänster handlar för var dag allt mindre om RAM, CPU och kylsystem och mer om hur man bäst kombinerar klassledande tjänster i sin portfölj och infrastruktur. Idenet är duktiga på detta och är ett bra stöd i detta förändringsarbete."

- Lars Sönnerlid, Chief Information Officer på East Capital

 

Läs mer...

Anticimex referens

Anticimex väljer Idenet som leverantör av IT-infrastruktur som tjänst

Idenet har arbetat med Anticimex i ca ett år och har bl.a. tillhandahållit SharePoint globalt som SaaS (Software as a service). Nu utvidgas samarbetet till att också innefatta IT-infrastruktur som tjänst (IaaS). Idenet vann upphandlingen som inkluderar att leverera infrastruktur som tjänst (IaaS) samt Exchange och SharePoint för mail och intranät också som tjänst (SaaS) till över 3 000 användare i 14 länder i Europa, Nya Zealand och Australien.

Uppdraget innebär totalansvar för drift och underhåll. Det finns också en option för Anticimex lokala bolag att flytta sina lokala, landspecifika system in till Idenet.

 

mats rehnqvist ”Vi valde Idenet för att de mötte våra krav på skalbarhet men framförallt säkerhet och tillgänglighet.” 

- Mats Rehnqvist, CIO på Anticimex

 


Ladda ned case study


Idenet hjälper SF att leverera framtidens filmupplevelse

Efter en upphandling av både drift och hosting fick Idenet uppdraget att ta ansvaret för både hosting och övervakning. Enligt Svensk Filmindustri lämnade Idenet ett bra erbjudande och levererade dessutom sedan tidigare både Servicedesk och serverdrift.

”En av de största fördelarna med att ha miljön i molnet är att skalbarheten blir bättre och vi endast betalar för den kapacitet vi utnyttjar.”
- Emil Ohlsson, Infrastrukturansvarig IT på Svensk Filmindustri.

 

Ladda ned caste studyAdressändring logga

Adressändring flyttar till Idenets Hosted Private Cloud

Adressändring har tecknat IT-driftavtal med Idenet. Omfattningen är både den publika miljön (www.adressandring.se), kundtjänstsystem samt intern kontorsmiljö. Driftavtalet innebär att Adressändrings webbplats flyttas till en privat molnlösning som tillhandahålls av Idenet. 

"Hos Idenet har vi hittat en partner som stödjer våra affärsprocesser och möter våra högt ställda krav på säkerhet och tillgänglighet."
- Kia Johansson, VD, Svensk Adressändring

 

Läs mer...

Datainspektionen har fått en pålitlig och lyhörd leverantör

Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.

"Med Idenet har vi fått en pålitlig och lyhörd leverantör av en stabil och säker IT-plattform inför kommande utveckling av myndighetens IT-stöd."
- Mats Jönsson, Tf kanslichef

Läs mer...

Kustbevakningen logga

Kustbevakningen kan alltid lita på att informationen fungerar felfritt

Kustbevakningen har sedan länge arbetat med Idenet och har förnyat sin IT-infrastruktur. Nu står de väl rustade för framtiden med en mycket flexibel, skalbar och driftsäker miljö som ger Kustbevakningen full valfrihet framöver. 

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Dygnet runt, året om finns Kustvevakningen på plats längs hela Sveriges kust, där de räddar, hjälper, övervakar och motverkar brott.

Fastigo logga

Fastigo fick en trygg IT-miljö

Fastigo, som är fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, hade som målsättning att bli av med alla interna servrar i samband med flytten av sitt huvudkontor. De var på  jakt efter en pålitlig leverantör som kunde lösa det mesta av företagets infrastruktur.

Idenet levererar infrastrukturen

Valet föll på Idenet som kunde garantera stabila och flexibla tjänster och dessutom en snabb leverans.

 

”Vi har fått ett mycket proffsigt och effektivt bemötande av Idenet i samband med implementeringsfasen. Vi känner oss prioriterade som kund och får alltid snabba svar på alla våra frågor.”

- Eva Nilden, Administrativ chef ekonomi och IT

 

Nu har även alla användare tillgång till Office 365 via molnlösning och Idenets Servicedesk.

– Eftersom Idenet är väl förtrogna med vår infrastruktur kan de agera både i förebyggande syfte och rycka ut vid akuta situationer. Och har vi tekniska frågor hjälper de oss direkt.

 

Statens Historiska Museer

Historisk affär för Idenet: IT-drift åt SHMM

Idenet är stolta över att ha fått uppdraget att tillhandahålla IT-drift i ett privat moln åt Historiska museet, Kungliga myntkabinettet och Tumba bruksmuseum. Museum idag behöver attrahera besökare på ett helt annat sätt än igår genom att ge en integrerad upplevelese där multimedia är en mycket viktig del. Dessutom vill de allra flesta idag ha möjlighet att virtuellt besöka ett museum via internet vilket ställer krav på att hantera enorma bildbankar.

”Genom valet av Idenet har vi fått en professionell leverantör som ligger i IT-världens framkant, och där vi nu får den stabila standardiserade IT-grunden som vi behöver för att kunna bygga vidare på vår verksamhets IT-behov.”
- Berndt Sjösten, CIO på SHMM

Läs mer...

Cool Carriers logga

Idenet har tecknat avtal med rederiet Cool Carriers

Idenet har tecknat avtal med rederiet Cool Carriers, en av världens största operatörer av specialiserade kylfartyg. Bolaget har ca 30 fartyg, omsätter 2 miljarder kronor och har 50 anställda på huvudkontoret i Stockholm samt representationskontor i Chile, Sydafrika, Nya Zeeland och USA.

I våras beslutade man sig för att konsolidera sin datamiljö till Stockholm och samtidigt flytta en verksamhetskritisk applikation (Shipnet – ett shipping system) från London till Stockholm. I upphandlingen deltog fyra företag i Stockholm med "rätt" storlek.

Läs mer...

Svensk Elithandboll logga

 

Svensk Elithandboll får säker drift av CRM-system

Idenet har fått uppdraget att drifta CRM-systemet Lime Pro för Svensk Elithandboll. Med hosting i Idenets privata moln får nu samtliga användare alltid tillgång till systemet med en mycket hög säkerhet.

 


”Med hosting från Idenet känner vi oss trygga med att vårt CRM-system alltid är tillgängligt och att det driftas med hög datasäkerhet"

- Peter Gentzel, VD, Svensk Elithandboll

 


Svensk Elithandboll arrangerar elitserien i handboll för herrar och skapades 2010 av HerrElit Handboll som sedan 1996 drivit sportens utveckling i många avseenden.

 

Boulebar

Stabila system och lång erfarenhet blev avgörande när Boulebar valde Idenet

Boulebar har genom att teckna avtal med Idenet skaffat sig en smart och effektiv IT-infrastruktur som kan leva upp till alla nya krav som ställs på deras verksamhet. Dessutom har de ökat förmågan att snabbt ställa om system och funktioner när nya behov dyker upp i framtiden.

"Fördelarna med Idenet som leverantör har bland annat varit deras kunskap och långa erfarenhet vilket gjort att de lättare kunnat förstå de frågeställningar och problem vi ställts inför. Dessutom är deras produkter stabila och samtidigt flexibla, vilket ger oss trygghet inför vår kommande expansion. Tillsammans med Idenet kan vi hela tiden utveckla och förfina våra processer för att skapa ännu nöjdare kunder."
- Martin Bergenholtz, IT-chef Boulebar

Läs mer...

Referens Contiga

Infrastruktur som tjänst ger Contiga enkelhet och kontroll

Genom att köpa IaaS (infrastruktur som tjänst) från Idenet får Contiga en IT-funktion som de kan lita på alltid fungerar. Till en förutsägbar kostnad och med ett minimum av administration har de nu en serverdrift som ständigt är up-to-date. I april 2013 tecknade Contiga ett serverdrift-avtal med Idenet vilket innebär att alla servrar körs centralt från Idenets datahall och att Contiga slipper ha egna servrar kvar i Norrtälje.

Idenet levererar även datakommunikation till kontoret i Norrtälje samt brandväggar som en tjänst så att de går ut mot internet via Idenets datahall. Nu köps serverdrift som funktion och det fasta månadspriset inkluderar alla befintliga servrar, all drift och underhåll samt Servicedesk

Contiga med huvudkontor och fabrik i Norrtälje erbjuder stål- och betongkonstruktioner för alla slags byggnader. IT-funktionen var tidigare svårbudgeterad då varje inköp upphandlades enskilt. Det var tidskrävande och innebar mycket administration av servermiljön. Idag har Contiga en bättre IT-drift till en mer förutsägbar kostnad. Idenet arbetar alltid med fasta kostnader som regleras uppåt och nedåt enligt en överenskommen prislista vilket innebär full transparens och överskådlighet för kunden.


Aerocrine logga
Tillverkaren Aerocrine outsourcar all drift av it-miljöer och support till Idenet

Affären har ett värde på 4-6 miljoner kronor under två år och innefattar konsolidering av stödet till Aerocrines sju kontor och 150 anställda till en enda it-miljö, inklusive säljstöd och kundvårdsverktyg.

Aerocrine har bolag i USA, Kina, Tyskland och England och utvecklar mätinstrument för medicinskt bruk. Avtalet sluts efter att Aerocrine nyligen gick ut med en upphandling till tio leverantörer, där företaget i slutändan valde att förlänga och utöka en existerande driftaffär med Idenet.

"Det viktigaste var inte priset utan hur leverantören formulerade en tjänst som mötte mot våra krav och visade hur man proaktivt kan utveckla vår it-miljö."
- Henrik Friberg, IT-chef på Aerocrine

 

Läs mer...

Gycom logga

Gycom har fått en smartare och mer effektiv IT-infrastruktur

Gycom har nu ett helhetskoncept med IaaS (Infrastruktur som en tjänst) vilket innebär att deras huvudkontor i Upplands Väsby, deras lager i Enköping samt säljkontoret i Finland och Norge arbetar mot Idenets servrar där deras applikationer ligger. Nästa gång de måste uppgradera sina applikationer behöver de bara göra det centralt på ett ställe. En smart och effektiv IT-infrastuktur helt enkelt.

Idenet tillhandahåller även Servicedesk för samtliga slutanvändare hos Gycom vilket innebär att de har ett enda ställe att vända sig till för allt som de uppfattar som en IT fråga eller om det uppstår problem.

Gycom Svenska är ett försäljningsbolag i den nordiska Gycomkoncernen som marknadsför och distribuerar elkomponenter för industriell automation, elektronik och fastighetsautomation på den nordiska marknaden.

Läs mer...