Idenet -
Main menu

IAMCP: Microsofts internationella partnernätverk

Samarbetspartners och konkurrenter som arbetar med gemensamma kunder inom samma projekt ger nöjdare kunder och skapar bättre förutsättningar för ökade affärer. Medlemmarna är specialister inom Microsofts teknologi och tillhör i många fall Sveriges ledande inom respektive område. IAMCP är en internationell organisation med föreningar i USA, Canada, Australien, Afrika, Asien samt i flera europeiska länder. Den svenska föreningen grundades 1999 och hade hösten 2008 drygt 200 medlemsföretag.

Idenets Per Werngren har i många år varit president för den internationella organisationen. Nu senast ledde Idenet en delegation på 24 medlemmar i Europaparlamentet i syfte att vara med och påverka molnets utveckling och förbättra möjligheter för små och medelstora företag.

 

Idenets CEO Per Werngren IAMCP