Idenet -
Main menu

Om Idenet

 

Specialister på hosting och kritisk applikationsdrift

Vi är specialister på Managed Hosting och levererar Private Cloud-lösningar åt företag som kräver hög tillgänglighet, prestanda och säkerhet. Vi har en unik förmåga att ta hand om affärs- eller verksamhetskritiska IT-system som måste fungera 24/7 365, oavsett om de är generella, branschspecifika eller specialutvecklade.

Med vår innovation BYOL SaaS kan du "SaaS-ifiera" dina applikationer - vi tar dem till molnet och du betalar per användare, precis som en SaaS-applikation.

Varför hosting från Idenet?

- Vi är specialister med utmärkelse inom affärskritisk hosting - du kan vara säker på att vi har den spetskompetens som krävs

- Du får ett Private Cloud (egena servrar, eget AD, eget V-lan, osv.)

- Vi ansvarar för all infrastruktur och inkluderar virusskydd, övervakning, säkerhetsuppdatering och backup

- Alla servrar ligger i kluster med lagring i feltolerant lagringsnät (SAN) - höga prestanda är vårt adelsmärke

- All data stannar inom Sveriges gränser

- Vi kan "SaaS-ifiera" din applikation och övervaka och hantera applikationslagret 24/7


Du kan lägga hela din IT-drift hos oss eller delar, där vi fungerar som en förlängning av din egen IT-miljö. Men gemensamt för våra kunder är att de vill kunna säkra sina viktigaste system, optimera sin IT-budget och få en skalbar IT-infrastruktur.

Vårt koncept för IT-drift bygger på att en stor del av arbetet utförs av vår Servicedesk som finns som stöd för användarna. Vår Servicedesk och agerar SPOC (Single Point of Contact) och ger en lösningsgrad om hela 80-95% på första kontakten.

Idenet ingår sedan maj 2016 i Dustin Group, läs mer om Dustin Group här: www.dustingroup.com.

Snabbfakta

  1. Referenser
  2. Vi kan dina kritiska system
  3. Ackrediteringar
  4. 3 miljoner användare
Vi vinner våra kunders förtroenden genom enkelheten att göra affärer, en kostnadsnivå som gör att du reducerar dina IT-kostnader och att vi talar både det tekniska språket såväl som det affärsmässiga. Några av våra välkända kunder är:
Datainspektionen
Anticimex
SF
Statens Historiska Museer

Vi har omfattande erfarenhet av att hosta och drifta applikationer och är inte rädda för att ta ansvar för specialutvecklade eller branschspecifika applikationer. Vår långa erfarenhet gör att vår kunskap sträcker sig mellan branscher - flygtransport, offentlig sektor, tillverkning, logistik, konstruktion, fastighet och online-handel för att nämna några. Exempel på affärskritiska system vi tar hand om är:
• Specialutvecklade/ branschspecifika applikationer
• CRM-system
• ERP (affärssystem)
• Kassasystem
• Komplexa extra- och intranät

• Vi är en Microsoft Gold Hosting Partner (högsta ackrediteringen inom hosting)
• Vi är rankade som nr 1 i Kammarkollegiets hostingramavtal
• Vi innehar högsta kreditvärdighet hos Soliditet (AAA)
• Vi innehar högsta kreditvärdighet hos UC (5)
• Vi är medlemmar i prestigefyllda Microsoft Cloud OS Network

Idenet grundades 1992 och idag använder fler än 3 miljoner användare våra system på årsbasis. De flesta användare är baserade i Europa men även Nordamerika.

 

Milstolpar

Gold Hosting Partner
År 2014 uppnådde vi Gold-status inom hosting i Microsofts partnerprogram. Gold inom ett kompetensområde signalerar att företaget har demonstrerat att man har branschens bästa kunnande och förunnas endast 1% av Microsofts alla drygt 600.000 partners.


Kammarkollegiet hostingramatval
År 2010 vann vi svenska statens förtroende i Kammarkollegiets upphandling vilket innebär att vi nu har ramavtal med i stort sett hela den offentliga sektorn i Sverige. Dessutom validerar det oss som en Hosting-leverantör av rang även för företag inom den privata sektorn. Idenet rankades som bäst i Sverige på Hosting mot offentlig sektor!

Microsoft Partner of the Year
År 2009 vann vi Microsoft Partner-of-the-Year i hård konkurrens med 50.000 partners och rekordartade 2.000 tävlingsbidrag.

Om Idenet

Historien om Idenet – specialister på IT och support

1992 började datormarknaden växa sig stark i Sverige och företaget som från början hette International Development Europe grundades 1992 med ambitionen att erbjuda konsulttjänster inom utveckling. Efter några år breddades verksamheten till nätverkskonsulter och företaget hade stora framgångar med att erbjuda konsulter per timme. Mot slutet av 90-talet togs ett strategiskt beslut att arbeta med drifttjänst vilket på den tiden innebar Servicedesk samt drift på plats hos kunder.


Pionjärer inom hostingtjänster

I början av 00-talet introducerade vi Managed Services där vi kunde reducera beroendet av personer på plats ute hos kunderna och istället sköta om deras servrar och PC på distans. Detta var oerhört framgångsrikt och ledde till lanseringen av Hosting-verksamhet.

Kompetens

Kompetensmässigt är vi fokuserade på teknologi från Microsoft där vi har ett mycket gott samarbete både lokalt i Sverige samt med Microsoft i USA. Vi är även mycket kompetenta när det kommer till Linux. Samtliga våra medarbetare har flera års erfarenhet och är certifierade på de produkter och teknologier vi arbetar med. Idenet är aktiva medlemmar i föreningen IAMCP (International Association of Microsoft Channel Partners) både nationellt samt internationellt. I föreningen finns knappt 4 000 medlemmar i 40 länder med tonvikt på Nordamerika och Europa. Alla medlemmar är specialister inom ett fåtal områden och alla har förbundit sig att iaktta föreningens etiska kod. Detta ger oss ett omfattande nätverk för samarbete och en god geografisk täckning som vi nyttjar frekvent.

Vi är stolta över att komma före multinationella IBM såväl som före alla lokala skandinaviska leverantörer inom Hosting - eller Private Cloud som vi numera kallar det för.

Idag och imorgon

Nu har vi kunder i hela norra Europa samt i USA. Våra kunders användare arbetar på kontor över hela världen mot våra datacenter. Det bevisar att vårt driftkoncept molntjänster från centrala datacenter kombinerat med ytterst kvalificerad Servicedesk fungerar mycket väl.

Idag erbjuder vi en kombination av privata molntjänster (Private Cloud) samt en ytterst kompetent Servicedesk som talar svenska, finska och engelska.

Idenet har god tillväxt och är högst delaktiga i den transformering som just nu sker mot centraliserad drift i molnet.