Idenet -
Main menu

SaaS i Stockholm

Applikation som tjänst

SaaS innebär att vi står för licenser samt sköter driften av er applikation så att ni undviker all administration av service, support och säkerhetskopiering. Tjänsten levereras till en fast kostnad baserad på antalet användare, datavolymer, datatrafik och servicenivå, och inkluderar alla kringtjänster såsom hårdvara, hosting, drift och support.

Allt levereras som en prenumeration via webben, så det finns ingen hårdvara eller mjukvara att köpa eller underhålla, och inga långa driftsättningar som hindrar dig eller dina kunder.

För enkelhetens skull stöds allting av vår hyllade Servicedesk och övervakas 24/7 alla dagar, året om. 

Vi är en Microsoft Gold Hosting Partner och levererar dessa applikationer som tjänst:

  • Dynamics CRM
  • Dynamics NAV
  • Dynamics AX
  • Exchange Online
  • Exchange 2016
  • Office 365
  • SharePoint Online
  • Skype for Business
  • Windows RDS

 

Kom i kontakt


Fördelar

- Säker applikationsdrift utan avbrott, störningar eller långa svarstider
- Du slipper all administration av service, support och säkerhetskopiering - vi sköter allt!
- Skalbarhet - du kan lägga till eller ta bort användarlicenser efter behov
- Förutsägbara kostnader utan överraskningar - betala för användning per användare
- Idenet ansvarar för uppgraderingar, underhåll och säkerhet
- Kom igång snabbt
- Arbeta var som helst - allt du behöver är tillgång till internet

 

Vill du SaaS-ifiera en applikation?

Idag vill de allra flesta av våra kunder ha sina applikationer som en tjänst (SaaS) men bara en handfull applikationer är tillgängliga som SaaS-modell. Äldre, rejält kundanpassade, eller t.o.m.  helt specialutvecklade applikationer kan exempelvis inte tillhandahållas som SaaS.

Men med vårt unika koncept BYOL SaaS (Bring Your Own License) kan du komma till oss med licenser till en applikation du redan har och i utbyte få applikationen levererad som en tjänst (SaaS). Vi övervakar och hanterar applikationen 24/7 365 och ser till så att du uppnår en högre tillgänglighet än någonsin tidigare. Dessutom debiterar vi per användare, så när du anställer fler medarbetare, betalar du per extra användare (och tvärtom). Läs mer om hur du kan ta dina applikationer till molnet.