Idenet -
Main menu

Säker IT-drift i privat moln

Med IaaS (Infrastruktur som tjänst) från Idenet får du en IT-miljö "på kran" med mycket hög tillgänglighet, prestanda och säkerhet. Vi kan ta hand om hela eller delar av din IT-miljö - väljer du att lägga ut delar, fungerar ditt moln hos oss som en förlängning av den resterande miljön där du får full integration. Dessutom kan du göra kopplingar mellan andra leverantörers tjänster.

Tjänsten är paketerad med fullservice - vi inkluderar alltid virusskydd, övervakning, säkerhetsuppdateringar och backup.

Dina servrar ligger i ett eget privat moln där de aldrig delas med andra företag - du får en fullt skalbar infrastruktur som är helt dedikerad till din organisation. Dessutom är kostnadsmodellen dynamisk, och du betalar bara för det du nyttjar.

Alla servrar är dedikerade, placerade i kluster (där en felaktig maskinvarukomponent inte påverkar tillgänglighet eller lagringssystem) och betjänas av dubblerade brandväggar. Vi arbetar inte med lokal lagring, utan all data finns i separat högpresterande lagringsutrymme (SAN).

Alla våra kunder är mycket säkerhetsmedvetna och ofta föremål för lagar, politik eller regler som förhindrar lagring i andra länder - därför garanterar vi att data alltid lagras i Sverige.

Genom att tillsammans designa din IT-miljö kan vi tillgodose alla dina behov, och eftersom vi på det sättet känner till alla detaljer kan vi i alla lägen även ta hand om eventuella problem.


Affärskritisk applikationsdrift

Vår specialitet är att ta hand om affärs- och verksamhetskritiska applikationer - de applikationer som måste finnas tillgängliga 24/7 för att verksamheten inte ska halta. Därför kan vi ta ett ansvar inte bara för infrastrukturen utan även för applikationens välbefinnande och tillgänglighet (minst 99,8%). Oavsett om applikationen är generell, branschspecifik eller helt och hållet självutvecklad, har vi lång erfarenhet och en god kunskap kring kritisk applikationsdrift. 

En av våra stora konkurrensfördelar är att vi kan ta hand om vilken applikation som helst och leverera den som tjänst (SaaS), där vi debiterar per användare och hanterar incidenter även i applikationslagret dygnet runt. Läs mer om BYOL SaaS här.

 

Referenser

  1. Anticimex
  2. Addressändring
  3. Svensk Filmindustri
Anticimex valde Idenet som leverantör av IT-infrastruktur som tjänst. Uppdraget innebär totalansvar för drift och underhåll. ”Vi valde Idenet för att de mötte våra krav på skalbarhet men framförallt säkerhet och tillgänglighet” säger Mats Rehnqvist, CIO på Anticimex. Läs mer här!
Adressändrings tjänster ska tillhandahållas snabbt, säkert och enkelt till alla medborgare och företag i Sverige, vilket ställer höga krav på flexibilitet och driftssäkerhet. Därför tecknades IT-driftavtalet med Idenet. Omfattningen är både den publika miljön (www.adressandring.se), kundtjänstsystem samt intern kontorsmiljö. Läs mer här!
”En av de största fördelarna med att ha miljön i molnet är att skalbarheten blir bättre och vi endast betalar för den kapacitet vi utnyttjar”, säger Emil Ohlsson, Infrastrukturansvarig IT på SF. Läs mer här!


Få lösningsförslag


Fördelar

  • Drift med hög säkerhet och prestanda utan avbrott, störningar eller långa svarstider
  • Privat IT-miljö - alla resurser är dedikerade (egna servrar, eget AD, eget V-lan, osv.)
  • Skalbarhet - skala upp eller ner för att möta affärsbehov och betala endast för vad du nyttjar
  • Förmåga att snabbt ställa om system & funktioner samt enkel integration med andra leverantörer
  • Vi ansvarar för all infrastruktur, virusskydd, övervakning, säkerhetsuppdatering och backup
  • All data stannar alltid inom Sveriges gränser (servrar och lagring i Stockholm)