Idenet -
Main menu

BYOL SaaS

SaaS-ifiera dina applikationer

Idag vill de allra flesta av våra kunder ha sina applikationer som en tjänst (SaaS) men bara en handfull applikationer är tillgängliga som SaaS-modell. Hos oss på Idenet kan du ta med den licens du redan har och låta oss tillhanda applikationen som en tjänst. Vi kallar det för BYOL SaaS och det kommer att revolutionera sättet du konsumerar IT på.

Du får allting paketerat på ett sätt där du kan lägga till och ta bort konton varje månad. Det betyder att även företag som använder äldre affärsapplikationer (som inte erbjuder en SaaS-modell) har möjlighet att få dem levererade som en tjänst med högre prestanda, driftsäkerhet och en kostnadsmodell som beräknas per användare.

Eftersom vi på Idenet är specialiserade på hosting av affärskritiska applikationer kan vi garantera dig att du kommer att vara i de bästa av händer. Och naturligtvis tar vi ansvar för att övervaka och skydda dina applikationer 24/7 365. 

För många kunder är BYOL SaaS ett bra sätt att föra samman det bästa av två världar och gör att vi kan erbjuda en lösning som blir lika flexibel som din verksamhet! 

Låt oss ha ett samtal om hur vi kan hjälpa dig att leverera din applikation som SaaS i dag och skydda de investeringar som redan gjorts i licenser.


Efterfråga offert

 

Fördelar

  • Få en dynamisk kostnadsmodell för driften av applikationer och sänk kostnader
  • Skydda investeringar redan gjorda i licenser
  • Öka applikationens tillgänglighet, prestanda och säkerhet

  • Läs också:
    Vad är BYOL SaaS och vilka är fördelarna?