Idenet -
Main menu

BYOL SaaS

SaaS-ifiera dina applikationer

BYOL SaaS är en tjänst utvecklad av Idenet för att modernisera applikationer, och står för Bring Your Own License (SaaS = Software as a Service).

Idag vill företag ha sina applikationer som tjänst (SaaS), där man betalar löpande per användare, utan licenshantering och licenskostnader. Men t.ex. äldre, kundanpassade eller rentav helt kundutvecklade applikationer är inte utvecklade för att tillhandahållas som SaaS.

Men med hjälp av BYOL SaaS kan du "SaaS-ifiera" vilken applikation som helst - vi tar hand om licenserna och du betalar för applikationen per användare och månad. Sedan tar vi ansvar för att övervaka och hantera applikationen 24/7 365.

Så om du anställer fler medarbetare, betalar du per extra användare. Om antalet användare däremot minskas, minskas kostnaden i samma takt.

Det är en simpel och lättförståelig modell som låter dig modernisera dina applikationer med högre tillgänglighet och prestanda, samtidigt som du markant kan sänka kostnader. Vi har omfattande erfarenhet av att ta applikationer till molnet för att leverera dem som en SaaS-lösning och är inte rädda för att hosta specialutvecklade eller branschspecifika applikationer - det är vår specialitet!

Kom i kontakt med oss för att tala mer om hur du kan modernisera din applikationsdrift!


Fördelar

  • Modernisera applikationer och skydda investeringar redan gjorda i licenser
  • Få en dynamisk kostnadsmodell för driften av applikationer och sänk kostnader
  • Öka applikationens tillgänglighet, prestanda och säkerhet

  • Läs också:
    Vad är BYOL SaaS och vilka är fördelarna?