Idenet -
Main menu

Hostingtjänster


Svenska hostingtjänster för företag med höga krav

Vi levererar hostingtjänster för företag som har höga driftkrav på tillgänglighet, prestanda och datasäkerhet.

Vår flaggskeppstjänst är vår Infrastruktur som tjänst (IaaS), där vi tar fullt ansvar för hela eller delar av din IT-miljö. Dina servrar ligger i ett eget privat moln där de aldrig delas med andra företag - du får en fullt skalbar infrastruktur som är helt dedikerad till din organisation. Vi har en unik förmåga att ta hand om affärs- och verksamhetskritiska applikationer och kan även "SaaS-ifiera" dem.

Infrastruktur som tjänst (IaaS, managerad IT-drift i privat moln)

BYOL Applikation (vår unika tjänst för att "SaaS-ifiera" line-of-business-applikationer)

SaaS Applikation (SaaS, applikation som tjänst)

Azure @ Idenet (Microsofts Azure i Idenets svenska datacenter)

Vi har sedan många år tillbaka en kvalificerad Microsoft Gold Hosting partner. Ett axplock av våra kunder är Datainspektionen, Anticimex, Svensk Filmindustri och Fastigo.

i levererar hostingtjänster av hög kvalité för kunder som letar efter drift som möter de högsta kraven på tillgänglighet, prestanda och datasäkerhet. Vår flaggskeppstjänst är vår managerade IaaS (infrastruktur som tjänst), där vi tar fullt ansvar för hela eller delar av din IT-miljö. Specialiteten är att ta hand om verksamhetskritiska applikationer. För de som hellre vill sköta sin infrastruktur själv, erbjuder vi Azure@Idenet, Microsofts Azure från våra svenska datacenter.

Vi har sedan många år tillbaka en kvalificerad Microsoft Gold Hosting partner. Ett axplock av våra kunder är Datainspektionen, Anticimex, Svensk Filmindustri och Fastigo.