Idenet -
Main menu

CIO Insikt

Insiktsfulla tips, guider & rapporter för IT-ledare

Digitalisering: vad företag som lyckas gör annorlunda

Joakim Jansson, rådgivare och medförfattare av boken Att leda digital transformation, ger den bästa definitionen av digitalisering: anpassningar ett företag gör för att vara konkurrenskraftig i en digitaliserad värld. De anpassningarna är avgörande idag.

Tyvärr lyckas inte alla företag med att genomgå en effektfull digital transformation - enligt Gartners beräkning lyckas endast 30% av företag.

Det finns ingen universallösning eftersom alla företag är olika, men det finns vissa mönster bland de företag som lyckas digitalisera.

 

De fokuserar på kundupplevelsen och involverar hela företaget

Du har inte nödvändigtvis genomfört en digital transformation för att ha släppt en app för kunder. Alltför ofta hamnar fokus på den digitala kanalen istället för kundresan och grundproblemet.

Digitalisering handlar om att fundamentalt omforma sättet ditt företag skapar och levererar värde. De företag som lyckats genomföra en effektfull digital transformation har insett det, och digitaliserat sin affärsmodell (som definierar hur värde skapas) och operativa modell (som definierar hur värde levereras).

Innan du digitaliserar den operativa modellen (som Idenet Private Cloud hjälper företag med) är det viktigt att först digitalisera affärsmodellen.

 

Digitalisering företagBild: The Digital Business Divide White Paper


Med andra ord: de företag som fokuserar på att förbättra kundupplevelsen och sedan den operativa processen - istället för mindre, avskilda projekt - är mest benägna att lyckas med sina digitaliseringar.

De fokuserar på att passa in i en värld där kunden är van vid det snabbaste, enklaste och bekvämaste sättet att göra affärer på, och blir på så sätt inte bara en relevant, utan en ledande, aktör i ett digitalt samhälle.

De fokuserar på att passa in i en värld där kunden är van vid det snabbaste, enklaste och bekvämaste sättet att göra affärer på, och blir på så sätt inte bara en relevant, utan en ledande, aktör i ett digitalt samhälle.


En avgörande faktor för att lyckas med en så omfattande uppgift är att projektet inte begränsas till visa delar eller funktioner, utan att hela företaget involveras.

 

Ansvaret för vision och utförande

Ofta leder detta till ett problem som sedan länge är hett debatterat: vem som ska leda digitaliseringen. Det kan bli oklart vem som bör ta ansvaret när det rör flera delar av företaget, oavsett om det kanske rör vissa delar betydligt mer än andra.

Men har man klart för sig att det innebär en omstrukturering av affärsmodellen och den operativa modellen - verksamhetens absoluta kärna - är det uppenbart att CEO:n bör ha ansvaret (eller åtminstone vara involverad).

CEO:n måste vara med i besluten kring hur affärsmodellen bäst omformas, eftersom det vanligtvis innebär finansiell omallokering inte bara inom funktioner, men även mellan dem. Det krävs också central koordination för att dra alla delar på plats.

Men även om det är viktigt att CEO:n är involverad strategiskt och ansvarar för visionen, betyder det inte att han/hon ska ha fullt ansvar för utförandet. Realiseringen av visionen måste innebära ett samarbete mellan företagsledarna (där du som CIO har en betydande roll).  

Nyttjandet av all kompetens

Det är väsentligt att företagsledarna samarbetar för att kunna identifiera och utvärdera potentiella risker inom varje funktion. Om många känner till utmaningarna med digitaliseringsstrategin är förutsättningarna för att lyckas betydligt bättre. 

“One of the most basic impediment to moving forward on the road to digital transformation is whether or not enough people within the organization are aware of the challenges. Because if they're not aware of the challenges the probable truth becomes they're either going to trip up, fall over [or] be massively disappointed when it comes to doing it. Basic awareness about those challenges is probably the key indication of how well the process will be successful."

 
På samma sätt som det krävs kompetens för att bli medveten om riskerna, krävs det kompetens för att kunna identifiera möjligheterna och veta exakt var man ska lägga sina resurser.

Just CIO:er har en betydande roll som länken mellan visionen och de tekniska lösningar som realiserar den. Digitalisering är skrämmande för CEO:er (speciellt för alla de som är obekväma med digitala initiativ), därför är det viktigt att du som CIO kan rådgiva och belysa möjligheterna och riskerna med tekniska lösningar.

Som CIO måste du också säkerställa att den existerande IT-infrastrukturen är kompatibel med nya initiativ och att säkerheten inte äventyras.


De är data- och analysdrivna

I en undersökning av Harvard Business Review framgår en annan stor skillnad mellan företag som klassas som digitala ledare och eftersläntrare: hur data och analyser används som en differentierande faktor. 

Företag som lyckats med digitaliseringen är mycket mer benägna att ha en robust strategi för datainsamling och skiljer sig från konkurrenter genom att nyttja insikten och agera utifrån den.


Data och analys Bild: The Digital Business Divide White Paper

 

Den gyllene nyckeln till digitalisering
Idenet Private Cloud hjälper dig digitalisera den operativa modellen. Du får en en flexibel, säker och högpresterande IT-infrastruktur för alla digitala initiativ, så att du kan leverera högsta möjliga värde - både internt och mot kunder.

Kom i kontakt med oss.

 

Missa aldrig en insiktsfull IT-artikel

Gillade du artikeln? Om du inte redan följer oss, är en prenumeration av CIO insikt (1 gång/vecka) ett bra sätt att få fler unika och insiktsfulla artiklar via mejl.

Läs också:
Digitaliseringsstrategi: 5 tips för att lyckas
Vad framgångsrika CIO:er gör annorlunda
Outsourcing av IT-drift: 5 steg till framgång
Brist på IT-kompetens största hindret för digital transformation
Vad är bimodal IT och hur implementerar jag det?
Dags för Chief Innovation Officer