Idenet -
Main menu

CIO Insikt

Insiktsfulla tips, guider & rapporter för IT-ledare

Stor brist på IT-säkerhetsexperter i Europa

Nästan 40% av europeiska företag vill utöka sina IT-säkerhetsteams med minst 15% nästa år, enligt undersökningen 2017 Global Information Security Workforce Study, som 19000 säkerhetsproffs deltog i. Men utbudet av säkerhetsexperter är magert, och år 2022 förväntas det råda brist på 350 000 IT-säkerhetsexperter.

"European companies are expected to go on the world's biggest cyber security hiring spree in the next 12 months, driving demand for cyber talent that will far outstrip supply."


De höga rekryteringsmålen reflekterar faktumet att 66% av de undersökta företagen idag har en brist på IT-säkerhetsexperter. Globalt sett anger hela 70% av företagen att de vill anställa fler IT-säkerhetsexperter i år.

Den höga efterfrågan speglar också den galopperande oron över IT-säkerhetsrisker, där dataexponering listas som det största hotet. Oron kring dataexponering är kopplat till nya förordningar, inklusive GDPR, som sätter press på företag att förbättra dataskyddet.

 

Tips för att hitta rätt kompetens: skapa traineeprogram

Nyutexaminerade snappas snabbt upp av marknaden, men du kan skapa en konkurrensfördel genom att införa ett trainee- eller praktikantprogram. På så sätt skapar du en tidig relation med arbetsmarknaden och kan se vilka individer som har högst potential i ditt företag.

Tänk på att den arbetserfarenheten nyutexaminerade ofta saknar, möjliggör chansen att forma personen efter företagets kultur och processer.

Höj IT-säkerheten
Vi har lång erfarenhet av att omhänderta våra kunders mest kritiska IT-miljöer, och vi arbetar därför alltid med en mycket hög säkerhetsstandard. Vi erbjuder en privat IT-miljö "på kran" med fullservice, där vi driftar och sköter säkerhetsuppdateringar, backup, brandvägg, antivirus och övervakning (även i applikationslagret).

Kom i kontakt med oss.

 

Missa aldrig en insiktsfull IT-artikel

Gillade du artikeln? Om du inte redan följer oss, är en prenumeration av CIO insikt (1 gång/vecka) ett bra sätt att få fler unika och insiktsfulla artiklar via mejl.

Läs också:
IT-säkerhet: 3 trender för företag 2017 (och framåt)
Säkerhet viktigaste IT-initiativet för företagsledningen
Brist på IT-kompetens största hindret för digital transformation
Vad kostar ett dataintrång och hur skyddar jag mig?