Idenet -
Main menu

CIO Insikt

Insiktsfulla tips, guider & rapporter för IT-ledare

Disaster recovery: stor klyfta mellan företagsledningen och IT

Det finns en tydlig klyfta mellan företagsledningar och IT-personal när det kommer till förmågan att genomföra disaster recovery, enligt en undersökning av Evolve IP.

Det visar sig att nästan 70% av CEO:er, CFO:er och COO:er anser att deras företag är "väl förberedda" att återhämta sig från en katastrof, medan endast 44% av IT-avdelningar instämmer.

Som länken mellan affär och IT är det viktigt att du som CIO hanterar ledningens förväntningar så att de stämmer överens med verkligheten när något väl händer. Hur ser din lednings förväntningar ut och hur hanterar du dem?

Disaster recovery mellan ledning och IT

 

En tredjedel av de undersökta företagen har åtminstone en gång drabbats av incidenter eller driftavbrott som krävde disaster recovery. Mer oroväckande är att antalet riktade attacker som orsakat en disaster recovery-respons fördubblats sedan 2014.

En annan insikt från undersökningen är att IT-personalens förtroende för företagets disaster recovery-förmåga ökar med 22 procentenheter när IT-infrastrukturen flyttas till en managerad molnmiljö (tillräckligt mycket för att i princip eliminera klyftan mellan ledning och IT).Missa aldrig en insiktsfull IT-artikel

Gillade du artikeln? Om du inte redan följer oss, är en prenumeration av CIO insikt (1 gång/vecka) ett bra sätt att få fler unika och insiktsfulla artiklar via mejl.

Läs också:
Hur du kan minimera nertid
Vad kostar ett dataintrång och hur skyddar jag mig?
Säkerhet viktigaste IT-initiativet för företagsledningen
IT-säkerhet: 3 trender för företag 2017 (och framåt)