Idenet -
Main menu

CIO Insikt

Insiktsfulla tips, guider & rapporter för IT-ledare

Hur du kan minimera nertid

Eftersom de flesta företags operationer förlitar sig på IT-system, är hög tillgänglighet kritiskt. Men var ligger det största hotet? Vilken enskild faktor orsakar mest nertid? Det visar sig att svaret oftast är den mänskliga faktorn. Det finns såklart andra hot mot tillgängligheten som måste bekämpas, men nedan finner du tips på hur du kan minimera nertid orsakat av mänskliga faktorn.

 

Den mänskliga faktorn: största orsaken till nertid

 

"Statistics vary but the results all conclude that human error results in anywhere from 50% to 75% of datacenter downtime. Overloading circuits, accidentally pulling cords, or inadvertently hitting an emergency power off button are common mishaps."


Den mänskliga faktorn måste adresseras om man vill optimera sin IT-driftsäkerhet - oavsett hur högteknologiska och automatiserade datahallar blir kommer det alltid finnas mänsklig inblandning. Och bristen på IT-kompetens hjälper inte till att förbättra situationen.

Generellt kan man säga att den mänskliga faktorn inkluderar 3 delar:

  • Dåliga underhållsrutiner
  • Kompetensbrist
  • Dålig operativ styrning

 

Standardisera processer

För att tackla dåliga underhållsrutiner krävs väldokumenterade operationsprocesser för samtliga IT-procedurer. De bör innehålla procedurer för operationer, underhåll och beredskap, såväl som övergripande riktlinjer och metoder. Varje dokument bör definiera processen i fråga och innehålla detaljerad information om hur uppgiften ska utföras. Dessutom bör alla processer ses efter och uppdateras med jämna mellanrum.

Genom att använda så få hårdvarutillverkare som möjligt kan du underlätta och standardisera konfigurering och felsökning.

Hantera kompetens och uppnå kompetensredundans

Det räcker inte att bara skapa operationsprocesser. De är inte värda något om de inte följs. Därför är det viktigt att du ser till så att alla medarbetare håller en hög disciplin, och att rätt individ utför rätt uppgift.

I många fall finns det bara ett fåtal individer (eller bara en) som besitter den kompetens som krävs för att sköta en specifik uppgift, och när något inträffar som bara den kan hantera uppstår det stora problem om han/hon inte finns på plats. Men genom att investera i kompetensutveckling kan du se till så att fler kan sköta olika områden och på så sätt uppnå en slags kompetensredundans.

 

Kommunicera tydligt med ledningen

Ett annat sätt att minimera risken för misstag är att förhandla om stressiga projekt som har en orealistisk leveranstid. Ibland behöver IT-avdelningen stå upp mot ledningen och säga nej: "den här tidsramen är inte realistisk, och det kommer att leda till problem om vi inte kan utföra projektet noggrant".

Marknadsledande kompetens inom affärskritisk IT-drift

Idenet är experter på hosting av affärskritiska applikationer och vi investerar kontinuerligt i personal med rätt kompetens för att säkra hög tillgänglighet.

Med hosting hos oss får du tillgång till certifierade IT-proffs med flera års erfarenhet. Och vi inkluderar alltid backup, virusskydd, övervakning och incidentrapportering 24/7.

Applikationsdrift med hög tillgänglighet:Applikationsdrift
Applikationsdrift [checklista]


Missa aldrig en insiktsfull IT-artikel

Gillade du artikeln? Om du inte redan följer oss, är en prenumeration av CIO insikt (1 gång/vecka) ett bra sätt att få fler unika och insiktsfulla artiklar via mejl.

Läs också:
Datasäkerhet: interna brister svagaste länken
Driftavbrott - så här dyrt är nertid för system
Vad kostar ett dataintrång och hur skyddar jag mig?