Idenet -
Main menu

CIO Insikt

Insiktsfulla tips, guider & rapporter för IT-ledare

Digitaliseringsstrategi: 5 tips för att lyckas

Digitalisering, eller digital transformation, är en hög prioritet för svenska IT-chefer. Det är ett brett begrepp som kan vara svårt att ta på, men Joakim Jansson, rådgivare och medförfattare av boken Att leda digital transformation, ger den bästa definitionen av digital transformation: anpassningar ett företag gör för att vara konkurrenskraftig i en digitaliserad värld.

Oavsett om du vill utveckla applikationer för att skapa högre engagemang med kunder eller modernisera IT-infrastrukturen för högre flexibilitet, finns det vissa saker du bör ha i åtanke för att lyckas med din digitaliseringsstrategi (Gartner estimerar att endast 30% av företag kommer att lyckas).

 

1. Vänta inte - dina konkurrenter rör sig för snabbt

Digitalisering är en topprioritet bland CIO:er (och företagsledningar), och Sverige är tredje bäst i världen på att digitalisera. Det är en farlig kombination för alla som väntar för länge.

För företag som är s.k. "digital native", alltså unga företag som föddes med digitalt optimerade processer (Uber, Spotify, AirBnB), är det inte riktigt lika kritiskt att vidare digitalisera - de har redan ett försprång. 

Men för företag som inte är "digital native" är det viktigt att genomgå en transformation för att bli en relevant aktör och behålla konkurrenskraft. Och med tanke på försprånget många andra företag redan har, är det inte en bra idé att vänta.

Det kanske inte finns en Uber i din bransch än. Men det kommer att finnas en snart.

2. Fokusera endast på kundupplevelsen

Fokusera på rätt sak! Digital transformation syftar inte till att spara pengar. Målet är att passa in i en värld där kunden är van vid det snabbaste, enklaste och bekvämaste sättet att göra affärer på. Målet är att transformera kundupplevelsen för att vara en relevant aktör i ett digitalt samhälle. Och om du gör det helt rätt kan du bli inte bara en relevant, men en ledande aktör.

Så analysera hur din kundupplevelse kan förbättras och bygg en digitaliseringsstrategi kring det.


3. Misslyckas snabbt

 

"Fail fast to succeed faster"


Inget företag kan genomföra en digital transformation utan att göra misstag på vägen. Och det finns ingen anledning att vara rädd för att göra dem, de är en del av ett lyckat digitaliseringsprojekt - så länge du lär dig något och snabbt kan gå vidare.

Misslyckas-snabbt-metodiken går ut på att pröva idéer genom att sjösätta små, snabba tester och se utfallet. På så sätt kan du se vilka idéer som inte fungerar och vilka som ger bäst resultat. Du undviker också att lägga ner stora investeringar i ett projekt som kanske misslyckas.

Ett bra sätt att komma igång är med hjälp av molntjänster (som t.ex. snabbt låter dig göra test och utveckling i en skalbar miljö).

4. Nyttja flexibiliteten och kraften i molntjänster

Molntjänster är den gyllene nyckeln till digital transformation. De gör det möjligt för IT-avdelningen att kunna fokusera på affärsutveckling och driva digitalisering, istället för att lägga tid på att bara "hålla lampan tänd".

 

"By transitioning functions to the cloud, IT is free to focus more on business-differentiating initiatives and innovation. And throughout the transition, a business will experience stability, scalability, reduced costs, flexibility, and other key benefits that unburden an organization in countless areas."


Enligt rapporten State of Digital Transformation 2016 säger nästan 90% av företag att molnet är en kritisk del av digitaliseringsstrategin. Och i en undersökning genomförd av Harvey Nash anser över hälften av CIO:er att den viktigaste komponenten för en lyckad digitalisering är IT-infrastruktur som tillåter högre innovation/flexibilitet.


digitaliseringsstrategiBild: Harvey NashSå genom att t.ex. lägga din infrastruktur i molnet (IaaS) kan du snabbt addera servrar, leverera skalbara tjänster och drifta applikationer samtidigt som IT-personalen frias upp och kan ägna sig åt andra saker än underhåll. Dessutom betalar du inte för mer än vad du använder.

5. Bryt ner silos för att verkligen transformeras

Denna aspekt kan vara den svåraste att ta hänsyn till när du tar fram en digitaliseringsstrategi. Vi vet att kundupplevelsen är fokus, men vem äger kundupplevelsen? Vem tar ansvar för att den verkligen blir digitalt transformerad?

Svaret är alla. Kundupplevelsen är summan av alla interaktioner med ett företag, och det finns så många olika sätt att interagera på (man ringer till kundtjänst, går in i receptionen, mejlar o.s.v.) att det inte går att lägga ansvar på en person eller avdelning.

Och om du har en uppdelad och avskild organisation är det oerhört svårt att dels se din egen kundupplevelse, och dels transformera den eftersom de olika avdelningarna inte riktigt ser eller förstår varandra. Det är mycket dåliga förutsättningar för att genomföra en digital transformation.

Men genom att bryta ner silos och få en mer enhetlig organisation är det enklare att inse och definiera meningen med din digitaliseringsstrategi.

"Lägg stort fokus vid att få bort silotänkande och att hitta sätt att antingen få bort många av avdelningarna (genom ihopslagning) eller hitta incitament och sätt att samarbeta närmare över avdelningsgränserna."

- Åsa Paborn, publiceringschef på URFlexibel IT-infrastruktur för digital transformation
En mycket viktig del av digitaliseringsstrategin är att skifta IT-avdelningens fokus till affärsutveckling. Och för att IT ska kunna driva innovation och nya lösningar krävs en flexibel, skalbar och säker IT-infrastruktur. Om du ser behov av moderniserad infrastruktur, kan du läsa mer om Idenets infrastruktur som tjänst (IaaS).Missa aldrig en insiktsfull IT-artikel

Gillade du artikeln? Om du inte redan följer oss, är en prenumeration av CIO insikt (1 gång/vecka) ett bra sätt att få fler unika och insiktsfulla artiklar via mejl.

Läs också:
Brist på IT-kompetens största hindret för digital transformation
Vad är bimodal IT och hur implementerar jag det?
4 fördelar med att flytta IT-infrastrukturen till molnet
Vad framgångsrika CIO:er gör annorlunda
Tjänstefiera din IT!