Idenet -
Main menu

CIO Insikt

Insiktsfulla tips, guider & rapporter för IT-ledare

Hur bra ledarskap ser ut

Vad är det som utgör bra IT-ledarskap (och andra typer av ledarskap för den delen)? Få praktiska ledarskapstips och exempel på hur en bra ledare bygger exceptionella teams.

Motivation

 

"Bra ledarskap definieras till stor del av förmågan att motivera andra."


En bra ledare motiverar sitt team till att prestera sitt bästa - men inte hur som helst. 

När du har en ledarroll behöver du tillfredsställa medarbetare i två led: över och under. Din chef vill se att du kan få ditt team att prestera sitt bästa, och ditt team vill att du inspirerar och får dem att känna att deras arbete är viktigt.

Om du får ditt team att prestera bättre genom att inspirera, uppfattas du som en bra ledare av både din chef och ditt team.

Praktiska tips för att motivera ditt team:

  • Ge ditt team ett bredare perspektiv på deras dagliga arbete. Aaron Powell, CDO på NHS Blood and Transplant, påminner regelbundet sitt team om företagets mission: "We stand for hope. We stand for life. We stand for helping people to do something extraordinary, save and improve the lives of others". På så sätt motiveras alla att arbeta (oavsett om det handlar om att reparera servrar eller utveckla nya applikationer) för att förverkliga en större vision
  • För att kunna motivera ditt team måste du motivera varje person individuellt, så lär känna alla
  • Ge dina teammedlemmar ansvar och eget utrymme för att få dem att växa och komma på nya, innovativa idéer
  • Glöm inte att erkänna och belöna ditt team när något går bra
Läs mer...

IT-prioriteringar för 2017

Hur ser IT-ledarens agenda ut för 2017 och framåt? Trender inom bl.a. säkerhet, innovation och ledarskap påverkar IT-prioriteringar och investeringar.

Att överleva kompetensbristen

Det största hindret för IT-ledare att nå sina mål är bristen på IT-kompetens. Idag är det extremt hög efterfrågan och lågt utbud av kompetens inom alla IT-områden, och det kommer att krävas mer och mer av företag för att attrahera och behålla rätt IT-kompetens - läget ser inte ut att förbättras någon gång snart.

Kompetensbrist

Läs mer...

IoT-guiden: IoT i praktiken

IoT guidenBild: IoT-guiden


År 2020 kommer det att finnas minst 20 miljarder uppkopplade saker, enligt Gartner. Maskiner, gods, hushållsapparater, fordon, gods, kläder och andra saker kommer i en allt större utsträckning förses med små inbyggda sensorer och datorer som är uppkopplade mot omvärlden.

"IoT är en gren av digital transformation - det handlar om fysiska saker som blir smarta med hjälp av digitala komponenter, och syftet är att öka konkurrenskraft i en digitaliserad värld."


Många företag kommer inom en snar framtid att inleda IoT-initiativ - oftast ett komplext projekt med mycket att ha i åtanke för att lyckas. Och även fast det skrivits en hel del om IoT, har det saknats bra business case, där man berättat om hur man gått tillväga och vilka strategier man använt. Just därför gick Ulrika H. Westergren, Ted Saarikko och Tomas Blomquist från Umeå universitet ihop och skrev IoT-guiden.

IoT-guiden är till för alla företag som vill ha vägledning, inspiration och insikter för att komma igång med ett IoT-initiativ, eller bara lära sig mer. I den finns:

  • Verkliga exempel på svenska företag som framgångsrikt genomfört IoT-initiativ
  • Konkreta insikter, råd och lärdomar
  • Intervjuer med bl.a. experter inom IT-säkerhet


Läs/ladda ned IoT-guiden (PDF)

Läs mer...

Vad kostar ett dataintrång och hur skyddar jag mig?

Vad kostar ett dataintrång? Enligt en ny, omfattande rapport från Ponemon (sponsrad av IBM), som undersökte 383 företag över hela världen, är den globala genomsnittliga totala kostnaden för ett dataintrång 4 miljoner dollar - 36 miljoner kronor. Och en stor del av kostnaden är i form av av förlorade affärer.

När ett dataintrång inträffar kan det såklart också, beroende på dess natur, ha katastrofala effekter på värdet av börsnoterade bolag och långsiktigt rykte.

Läs mer...

Digitaliseringsstrategi: 5 tips för att lyckas

Digitalisering, eller digital transformation, är en hög prioritet för svenska IT-chefer. Det är ett brett begrepp som kan vara svårt att ta på, men Joakim Jansson, rådgivare och medförfattare av boken Att leda digital transformation, ger den bästa definitionen av digital transformation: anpassningar ett företag gör för att vara konkurrenskraftig i en digitaliserad värld.

Oavsett om du vill utveckla applikationer för att skapa högre engagemang med kunder eller modernisera IT-infrastrukturen för högre flexibilitet, finns det vissa saker du bör ha i åtanke för att lyckas med din digitaliseringsstrategi (Gartner estimerar att endast 30% av företag kommer att lyckas).

Läs mer...