Idenet -
Main menu

CIO Insikt

Insiktsfulla tips, guider & rapporter för IT-ledare

GDPR: 50% av företag är oförberedda

Över hälften (54%) av företag har inte börjat arbeta för att möta dataskyddsförordningens (GDPR) lägsta efterlevnadskrav, enligt en stor undersökning från Veritas som gjordes för några månader sedan. Över 2500 IT-beslutsfattare undersöktes.
 

Oro och oklarhet kring vem som har GDPR-ansvaret

 

"...the responses bring into focus a number of operational, compliance and planning issues, in particular the ownership of GDPR processes and the ability to implement data cleansing policies and end of life requirements."

Läs mer...

Disaster recovery: stor klyfta mellan företagsledningen och IT

Det finns en tydlig klyfta mellan företagsledningar och IT-personal när det kommer till förmågan att genomföra disaster recovery, enligt en undersökning av Evolve IP.

Det visar sig att nästan 70% av CEO:er, CFO:er och COO:er anser att deras företag är "väl förberedda" att återhämta sig från en katastrof, medan endast 44% av IT-avdelningar instämmer.

Som länken mellan affär och IT är det viktigt att du som CIO hanterar ledningens förväntningar så att de stämmer överens med verkligheten när något väl händer. Hur ser din lednings förväntningar ut och hur hanterar du dem?

Disaster recovery mellan ledning och IT

 

Läs mer...

CIO-politik: att bestämt säga nej [video]

Som IT-ledare är det vanligt att oroa sig för att skada relationer om man säger nej till ett projekt eller förfrågningar från t.ex. CEO:n.

Konsekvensen kan då bli att man säger ja trots att det inte är det bästa beslutet för verksamheten. Så hur säger man nej utan att skada en relation? Tina Nunno, analytiker på Gartner, förklarar hur du kan bemästra det bestämda nejet.
 

"As IT shifts from service provider to revenue driver and everyone, from the CEO to new customers, offer input on the digital business, the ability to deliver an assertive ‘no’ is among the most powerful tools available to the chief information officer."

 

Läs mer...

Hur du kan minimera nertid

Eftersom de flesta företags operationer förlitar sig på IT-system, är hög tillgänglighet kritiskt. Men var ligger det största hotet? Vilken enskild faktor orsakar mest nertid? Det visar sig att svaret oftast är den mänskliga faktorn. Det finns såklart andra hot mot tillgängligheten som måste bekämpas, men nedan finner du tips på hur du kan minimera nertid orsakat av mänskliga faktorn.

 

Den mänskliga faktorn: största orsaken till nertid

 

"Statistics vary but the results all conclude that human error results in anywhere from 50% to 75% of datacenter downtime. Overloading circuits, accidentally pulling cords, or inadvertently hitting an emergency power off button are common mishaps."

Läs mer...

Hur bra ledarskap ser ut

Vad är det som utgör bra IT-ledarskap (och andra typer av ledarskap för den delen)? Få praktiska ledarskapstips och exempel på hur en bra ledare bygger exceptionella teams.

Motivation

 

"Bra ledarskap definieras till stor del av förmågan att motivera andra."


En bra ledare motiverar sitt team till att prestera sitt bästa - men inte hur som helst. 

När du har en ledarroll behöver du tillfredsställa medarbetare i två led: över och under. Din chef vill se att du kan få ditt team att prestera sitt bästa, och ditt team vill att du inspirerar och får dem att känna att deras arbete är viktigt.

Om du får ditt team att prestera bättre genom att inspirera, uppfattas du som en bra ledare av både din chef och ditt team.

Läs mer...