Idenet -
Main menu

En SaaS-lösning för legacy-system

SaaS-lösning
SaaS (Software as a Service), eller applikation som tjänst, är som bekant en lösning för att leverera applikationer på ett bättre sätt än den traditionella lokala driften, där man sköter applikationen själv med höga drift- och licenskostnader. En SaaS-lösning innebär att du helt slipper det dagliga underhållet (som sköts av utvecklaren eller en IT-partner) och bara betalar per användare och månad.

SaaS-lösningar är moderniseringslösningar - de moderniserar din IT genom att frigöra infrastruktur, personal och tid, samtidigt som de ger bättre kostnadskontroll.

Det finns två sätt att övergå från lokal drift till en SaaS-lösning:

  1. Uppgradera: om utvecklaren av din applikation också tillhandahåller en SaaS-version (ex: att gå från Office 2016 till Office 365).
  2. Ersätta: om utvecklaren inte erbjuder en SaaS-version måste du hitta en annan applikation som har samma funktioner och som levereras som SaaS.


Men det finns applikationer som inte kan tillhandahållas som en SaaS-lösning. Många applikationsutvecklare är inte är redo att erbjuda SaaS-versioner, eller är inte längre verksamma. Och applikationer som t.ex. är specialutvecklade eller rejält kundanpassade har oftast helt unika funktioner - då går det inte att hitta liknande applikationer att ersätta dem med.

Dessa applikationer går alltså inte att effektivisera, utan är helt statiska. De ger dig inte valfriheten att övergå till en SaaS-lösning.

Det är ett knivigt läge eftersom det med tiden visar sig att dessa applikationer ofta inte är tillräckligt flexibla, kostnadseffektiva, kraftiga eller säkra för att möta dagens krav (eller morgondagens krav, i en värld där innovation inom IT går otroligt fort).

Har du en applikation som inte inte helt lever upp till förväntningarna vad gäller modern drift och funktionalitet, har du ett så kallat "legacy"-system.

"Legacy-system är applikationer eller andra tekniska lösningar som (oftast på grund av ålder eller att de är specialanpassade/unika) inte går att göra tillräckligt flexibla, kostnadseffektiva, kraftiga eller säkra för att möta dina krav. Men med BYOL SaaS kan du ändra på det."


Några stora utmaningar med legacy-system är: 

  • de kräver högt underhåll och binder upp tid och värdefulla resurser som skulle kunna läggas på t.ex. innovation
  • de låser in dig i gamla, oflexibla IT-miljöer (vilket också kan leda till säkerhetsproblem)
  • de har onödigt höga kostnader
  • de har låg prestanda och/eller får driftavbrott

Därför uppfann vi BYOL SaaS - en tjänst som "SaaS-ifierar" legacy-system och moderniserar IT-miljöer.

Tjänsten är förfinad under flera år och gör Idenet unika när det gäller applikationshosting för alla som gillar SaaS men som av olika skäl har applikationer som inte är redo för renodlad SaaS.

SaaS-ifiera äldre och unika applikationer

Med BYOL SaaS kan du få vilken applikation som helst levererad som SaaS. Oavsett om du har en äldre applikation eller en applikation som är specialutvecklad, går det alltså att SaaS-ifiera den och modernisera driften.

BYOL står för "Bring Your Own License" och innebär att du kommer till oss med licenserna och i utbyte tar vi applikationen till molnet. Du slipper den dagliga driften och får en dynamisk kostnadsmodell där du betalar per användare och månad. Vi sköter övervakning (även i applikationslagret), incidenthantering, antivirus och backup 24/7.

Vi har omfattande erfarenhet av att ta applikationer till molnet för att leverera dem som en SaaS-lösning och är inte rädda för att hosta affärs- eller verksamhetskritiska applikationer - det är vår specialitet!

Kom i kontakt om du vill prata mer med oss om hur du kan SaaS-ifiera dina applikationer.

 

Kom i kontakt


Läs också:
Vad är BYOL SaaS och vilka är fördelarna?
Applikationsdrift [checklista]
Digitaliseringsstrategi: 5 tips för att lyckas

Outsourcing av IT-drift: 5 steg till framgång
Applikationsdrift i privat moln
Smartare IT

 


Missa aldrig en insiktsfull IT-artikel

Gillade du artikeln? Om du inte redan följer oss, kan du prenumerera på bloggen (1 gång/månaden) för att få fler unika och insiktsfulla artiklar via mejl.