Idenet -
Main menu

Applikationsdrift i privat moln

Applikationsdrift
Idag står applikationer i centrum för de flesta företags operationer. Ibland handlar det om interna processer, som projektplanering, bokföring eller lagerhantering. Och ibland rör det sig om applikationer som kunden kommer i kontakt med, som bokningssystem, supporthantering eller e-handelsplattformar.

Oavsett om det är internt eller externt, är det applikationer som avgör hur pass effektivt ett jobb genomförs. Och många företag har skapat stora konkurrensfördelar genom att optimera sin applikationsdrift på olika sätt. Samtidigt pressas dock IT-avdelningen att uppnå sina mål med mindre resurser.

Det har lett till att det blivit svårt att rättfärdiga intern applikationsdrift - outsourcad applikationsdrift kan ofta uppnå samma resultat (om inte bättre) och är mer kostnadseffektivt. Så idag vet vi att molntjänster är en viktig del av IT-strategin. Och som med vilket outsourcing-projekt som helst, finns det många olika typer av strategier och tillvägagångssätt - i denna artikel går vi igenom det privata molnet och besvarar de tre vanligaste frågeställningarna:


"När kan jag flytta applikationsdrift till ett privat moln?"
"Varför passar privata moln i de scenarierna?"
"Hur kan jag sköta applikationsdrift i molnet? Vilka alternativ finns?"


1. När applikationen är affärs- eller verksamhetskritisk

När du letar efter lösningar för drift av särskilt intensiva och driftkritiska applikationer (som exempelvis affärssystem, CRM, komplexa intranät eller specialutvecklade applikationer), är det mycket som står på spel ifall systemet får lida av störningar eller, i värsta fall, driftavbrott. Och när det inte finns utrymme för onödiga misstag, krävs en privat miljö för att kunna möta de allra högsta driftkraven.

Hög tillgänglighet, prestanda och skalbarhet

Vad som gör ett moln privat är dedikerade resurser. Från skillnad till ett publikt moln där andra organisationer kan sänka din prestandanivå om de t.ex. blir hårt belastade, påverkas du inte av dina "servergrannar" (så kallade "tenants") i en privat miljö - du har inga grannar. Så du behöver aldrig behöver oroa dig för att applikationsprestanda får lida av att serverkapaciteten konsumeras av andra företag. Istället vet du att du alltid har tillgång till egna, privata servrar och kan uppnå mycket hög prestanda och tillgänglighet.

Vad som gör ett moln privat är dedikerade resurser. Från skillnad till publika moln, påverkas du inte av dina "servergrannar".


För extra komplexa applikationer som behöver kommunicera med andra system där förbindelsen måste ske i millisekunder, är ett privat moln också att föredra (en publik molnleverantör har ofta inte möjlighet att konfigurera dessa typer av system). Dessutom är det enklare att få full integration med din övriga IT-miljö i ett privat moln, genom att förlänga in AD och nätverk.

Applikationsdrift i molnet innebär en annan stor fördel - skalbarhet. Framförallt applikationer som har starka toppar och dalar i användning och datastorlek drar nytta av att automatiskt kunna skala upp och ner. Det innebär att du kan se till så att prestanda automatiskt förbättras i takt med att applikationen blir belastad.

 

2. När du har applikationer med känslig data eller om du verkar inom en hårt reglerad bransch

När säkerhet är en prioritet för din applikationsdrift, är det viktigt att inte använda delade servrar - känslig information bör inte lagras i en publik miljö. När det kommer till hårt regelstyrda branscher, som exempelvis finans och sjukvård, är det extremt svårt att följa efterlevnads- och säkerhetskrav i ett publikt moln. Säkerhetsaspekten gör det privata molnet unikt, och är en av de största anledningarna till varför företag väljer att flytta sin applikationsdrift just dit.

Säkerhet

Privata moln dedikerar resurser till ett enda företag. Därför är all hårdvara, lagringsutrymme och nätverk designat så att de inte kan nås från någon utanför organisationen - och på så sätt uppnås en basal säkerhetsnivå som ett publikt moln inte kan matcha. Ett privat moln bevarar din integritet, och du slipper många av de säkerhetsproblem som kan uppkomma om du lägger applikationsdriften publikt (t ex att du blir hackad om din servergranne blir hackad).

All data finns bakom avancerade brandväggar med egna brandväggsregler, vilket skapar hög säkerhet samtidigt som det möjliggör enkla kopplingar mellan din infrastruktur och andra leverantörers tjänster. Det råder heller ingen som helst tvekan om ägarskap av data (det låter kanske löjligt, men inse att det faktiskt finns risk för att du ger upp ägarskapet).

I privata moln finns det inget värde i en "one-size-fits-all" lösning, utan värdet ligger i möjligheten för dig att själv designa arkitekturen utefter dina exakta behov. Det gör att både du och hostingleverantören känner till alla detaljer om din IT-miljö och kan i alla lägen ta hand om eventuella problem. Du har också möjlighet att besöka platsen och människorna där servrarna står, något som är viktigt för de flesta företag.3. När du vill sänka driftkostnaden

Om du letar efter ett sätt att sänka kostnaderna för din applikationsdrift kan det vara en bra idé att låta en extern leverantör hjälpa till. Den stora skillnaden är att du slipper göra stora hårdvaruinvesteringar, utan istället betalar löpande efter användning.

Ekonomiska outsourcing-fördelar

När du lägger applikationsdriften i molnet medför det ekonomiska fördelar. Främst går du från CapEx till OpEx och betalar löpande endast för vad du nyttjar. På det sättet optimerar du hårdvarukostnaderna och slipper betala för serverkapacitet som ändå inte förbrukas.

Bild: AWS


Andra ekonomiska fördelar, utöver kostnadseffektiviteten som kommer med OpEx, är: 

 • Sänkta underhållskostnader
  Om du outsourcar applikationsdriften till en leverantör som erbjuder "managed" (eller managerad) hosting, inkluderas vanligtvis licens- och underhållningskostnader för t ex övervakning och virusskydd (mer om managerad applikationsdrift senare).

 • Sänkta personalkostnader
  Din personal slipper lägga dyrbar tid på att administrera säkerhetsuppdateringar, backup, virusskydd och övervakning. Genom att flytta applikationsdrift till molnet frias personalen upp och låter dem fokusera på viktigare frågor, som verksamhetsutveckling.

 • Hög redundans för en lägre kostnad
  Kostnadseffektiviteten i backup- och disaster recovery-lösningar är en av de större fördelarna med applikationsdrift i molnet. Om applikationen (eller applikationerna) har höga krav på tillgänglighet, finns det stora besparingar att göra när det kommer till redundans. 

 • Få applikationer som är icke-SaaS levererade som SaaS
  Skydda investeringar redan gjorda i licenser och modernisera äldre applikationer genom att få dem levererade som en tjänst (SaaS) där betalning sker löpande, per användare (mer om BYOL SaaS nedan).

Även om privata miljöer oftast har en något högre prislapp än publika (eftersom hårdvaru- och underhållskostnaderna är högre för leverantören när varje kund får egna servrar), är det i vissa fall väl värt investeringen att kunna garantera en hög tillgänglighet. För när det kommer till verksamhetskritiska applikationer, är det mycket viktigt att de aldrig får lida av störningar eller driftavbrott. För speciellt större företag kan det bli extremt kostsamt.

Om du vill veta hur mycket nertid för din(a) applikation(er) kostar kan du läsa mer i artikeln Räkna ut kostnaden för nertid vid driftavbrott.


4. När du har "legacy"-applikationer eller applikationer med särskilda hårdvaru-/konfigurationskrav

Modernisering av äldre ("legacy") applikationer är högt på listan bland CIO:er - och genom en tjänst som BYOL SaaS kan man undvika strul och höga kostnader, men framför allt uppnå högre prestanda och tillgänglighet.

Modernisering genom SaaS-ifiering och möjlighet att skräddarsy

En av de större utmaningarna för CIO:er idag är så kallade "legacy"-system: applikationer eller andra tekniska lösningar som är viktiga för företaget, men som är utdaterade och inte alls lika flexibla, kostnadseffektiva eller kraftiga som nya system. De är p.g.a. ålder ofta en djupt integrerad del av IT:n, så de är mycket svåra att byta ut. Och problemet är att de hindrar IT-avdelningen från att utvecklas, eftersom de tar upp mycket tid och resurser.

I många fall är legacy-applikationer delvis eller helt specialutvecklade, och det finns ingen kommersiell SaaS-applikation som kan ersätta funktionerna som tillhandahålls. Så även om det såklart är önskvärt att få funktionerna levererade med molnets alla fördelar, går det inte - man blir fast med en applikation som inte har tillräckligt hög prestanda och tillgänglighet, är dyr i drift och svår att underhålla.

Men det finns ett sätt att modernisera legacy-applikationer med hjälp av det privata molnet. Vi på Idenet har uppfunnit tjänsten BYOL SaaS, som tillåter företag att drifta sina legacy-applikationer med högre stabilitet och prestanda, samtidigt som man markant kan sänka driftkostnader. Tjänsten innebär att du SaaS-ifierar applikationen - du överlämnar licensen, flyttar applikationen till vårt privata moln och får den levererad som en tjänst. Vi övervakar och hanterar applikationen 24/7 365 och ser till att du får en skalbar infrastruktur med högre tillgänglighet och prestanda.

Du betalar månadsvis, utifrån en kostnadsmodell baserat på antal användare. Så när du anställer fler medarbetare, betalar du för extra konton. Och om antalet användare minskas, minskas kostnaden i samma takt. Det är en simpel och lättförståelig modell som moderniserar krångliga och dyra applikationer utan att tappa funktionalitet!

När det kommer till applikationer som kräver särskilda hårdvaru- eller konfigurationskrav, fungerar en privat molnmiljö också bra. Om en applikation t.ex. kräver en server med 24 GB RAM med bara två CPU:er, är det kanske den största servern en publik molnleverantör kan erbjuda dig - och ekonomiskt sett, förmodligen, inte det bästa alternativet. Men tack vare ett större utbud och möjligheten att skräddarsy din miljö, kan privata molnleverantörer bättre ta hand om applikationer med dessa typer av krav.


Hur kan jag drifta applikationer i ett privat moln?

Gartner har identifierat 5 generella sätt att flytta en applikation till molnet. Listan inkluderar omhosting med IaaS, omfaktorering med PaaS, revision genom att modifiera koden, ombyggning genom att helt skriva om koden och ersättning genom att ersätta applikationen med en kommersiell SaaS-applikation.

I vår erfarenhet är IaaS och SaaS de vanligaste sätten. Även BYOL SaaS-metodiken är mycket efterfrågad. Skillnaden mellan de olika metoderna handlar om kontrollen av själva applikationen - antingen tar du eller leverantören ansvar för applikationslagret.

IaaS (infrastruktur som tjänst)

Infrastruktur som tjänst innebär att leverantören tillhandahåller och driver all den infrastruktur som du behöver i en hostingmiljö för att leverera applikationen. Själva applikationen, i applikationslagret, sköter du själv. När det kommer till IaaS kan man säga att det finns två olika sätt sköta applikationsdriften: managerat eller omanagerat (eller managed och unmanaged).

Managerad IaaS

Produktionsmiljöer tenderar att passa bättre i managerade miljöer. Sällan är det ett behov att själv kunna göra tung administration, och fokus ligger mer på att säkerställa en stabil drift. Alla leverantörer inkluderar olika saker i sina managerade tjänster, men vårt koncept är att managerad IaaS blir en fullservicetjänst - vi sköter all infrastruktur samt kringtjänster åt dig, så att du kan fokusera på applikationslagret.

Fördelar:

 • Din egen IT-personal frias upp och behöver inte underhålla servrar och annan infrastruktur: backup, virusskydd, övervakning och säkerhetsuppdateringar inkluderas
 • Du kan förlita dig på SLA:er för kontinuerlig applikationstillgänglighet, -prestanda, -säkerhet och support
 • Säkra affärskontinuitet med inbyggd backup och disaster recovery från högteknologiska datacenter

Exempel: Idenet Private Cloud

 

SaaS-ifiera med BYOL SaaS

Vårt koncept BYOL SaaS ett sätt för företag att SaaS-ifiera sina applikationer och skydda investeringar redan gjorda i licenser. Med BYOL SaaS överlämnar du licensen och låter oss tillhandahålla applikationen på ett sätt som ger dig de fördelar som SaaS har - debitering per användare, full övervakning i applikationslagret och en mycket stabil drift.

Fördelar:

 • Lägre och mer förutsägbar driftkostnad, baserad på antal användare
 • Optimering, övervakning och skydd inte bara i infrastrukturen, utan även i applikationslagret
 • Modernisera legacy-applikationer och få tid och resurser över för viktigare sysslor

Läs mer om BYOL SaaS här.

 

Ersätta med SaaS

Om du kan hitta en redan utvecklad SaaS-applikation som erbjuder liknande funktionalitet som den applikation du har, kan det vara värt att ersätta.

Fördelar:

 • Du får applikationen levererad utan att behöva oroa dig för drift, underhåll eller något annat underliggande
 • Licenskostnader är inkluderade i månadspriset
 • Smidig support

 Exempel: Office 365, Exchange, Sharepoint eller Dynamics CRM

Idenet Private Cloud

Alla molnleverantörer arbetar olika. För oss på Idenet är tillgänglighet och prestanda ett högt prioriterat område, så vi arbetar aktivt med just detta. Alla våra servrar är placerade i kluster, med lagring i feltolerant lagringsnät (SAN) där en felaktig maskinvarukomponent inte påverkar tillgången. Vi investerar kontinuerligt i hårdvara och personal med rätt kompetens för att alltid ligga i framkant.

Med Idenet Private Cloud får du full integration med din resterande IT-miljö. Ditt AD och nätverk förlängs in till oss och du får sömlös integration. Vi har omfattande erfarenhet av att ta applikationer till molnet och vi garanterar att all data lagras inom Sveriges gränser.Läs också:
Applikationsdrift: Checklista
Drift av affärssystem: 8 punkter att tänka på
Hört om Saasify? Eller SaaS-enable?
Smartare IT!
Den största orsaken till systemavbrott

 

Missa aldrig en insiktsfull IT-artikel

Om du inte redan följer oss, kan du prenumerera på bloggen (2 ggr/månaden) för att få unika och upplysande artiklar via mejl!