Idenet -
Main menu

4 fördelar med att flytta IT-infrastruktur till molnet

IT-infrastruktur i molnet


Varför flytta IT-infrastruktur till molnet?

Behovet att investera i uppgraderingar av IT-infrastruktur är oftast ett resultat av ökad affärstillväxt som tynger verksamheten med extra operativa uppgifter. Men uppgradering av infrastruktur är ett dyrt och tidskrävande alternativ. Istället väljer allt fler företag att flytta till molnet. Nedan följer några fördelar med att flytta till molnet istället för att genomgå en uppgradering av intern infrastruktur.

1. Bättre backup

En av de bästa backup-lösningarna är genom molnet. Vad som gör att data utsätts för säkerhetshot är den fysiska lokaliseringen. Internt krävs fysiska lösningar för backup eller extern backup-lagring. Backup i molnet innebär ett effektivare sätt att hantera backup, dessutom har molnleverantörer fler säkerhetsåtgärder.

Alla Idenets kunder får backup inkluderat (tillsammans med virusskydd, övervakning och säkerhetsuppdateringar) utan extra kostnad i vår managerade hosting-tjänst.

2. Lagring

En av de större fördelarna med att flytta till molnet är att man slipper att kontinuerligt utöka lagringskapaciteten. Intern hantering innebär en kontinuerlig investering i extra servrar medan man i molnet har tillgång till obegränsat lagringsutrymme (och betalar för det man behöver, varken mer eller mindre).

Vi på Idenet arbetar  inte med lokal lagring - all information finns i ett separat högpresterande lagringsutrymme (SAN - Storage Area Network). Våra kunders data är vår högsta prioritet och läggs därför på dubbla autonoma lagringssystem.  

3. Tillgänglighet

Om man använder molninfrastruktur för att drifta applikationer kan man, beroende på leverantör, uppnå en extremt hög tillgänglighet och pålitlighet i sitt system. T. ex. tillhandahåller vi på Idenet infrastruktur som tjänst (IaaS) från ett privat moln, vilket innebär att du som kund aldrig delar servrar med andra organisationer - med dedikerade resurser uppnår du en högre tillgänglighet (och andra fördelar).

Alla våra servrar är placerade i kluster där en felaktig maskinvarukomponent inte påverkar tillgången till servrar eller lagringssystem. Vi investerar också kontinuerligt i hårdvara och personal med rätt kompetens för att alltid ligga i framkant när det kommer till att säkra en hög tillgänglighet. Detta kan vara svårt att göra för en intern IT-avdelning med begränsad budget. 

4. Ekonomiska besparingar

Att flytta till molnet har även positiva ekonomiska effekter. I snitt står investeringar i infrastruktur för hela 40% av IT-budgeten. Samtidigt fortsätter driftkostnaderna att växa. I och med en flytt till molnet kan stora besparingar göras - du behöver inte investera i infrastrukturuppgraderingar för att besvara växande affärsbehov, utan får tillgång till skalbara resurser och betalar för det du nyttjar, varken mer eller mindre. På så sätt undviker man också fasta avgifter för resurser som inte utnyttjas när behovet minskar.

IT-infrastruktur för framtiden

Om du ser behov av att framtidssäkra din IT genom skalbar, pålitlig och säker drift, kan vi hjälpa dig.

Få Idenets IaaS (infrastruktur som tjänst) med 3 månader kostnadsfri drift, därefter betalar du bara för vad du nyttjar. Intresserad? Läs mer.Läs också:
Applikationsdrift i privat moln: när, varför och hur?
Välj en hostingleverantör som inte delar servrar
Applikationsdrift: Checklista
Outsourcing av IT-drift: 5 punkter att tänka på
IT-outsourcing är lönsamt!
Den största orsaken till systemavbrott